Kontakt

TELEFONID

 

  Direktor 44 98766
  Õppealajuhataja 44 98766
  Õpetajad 44 98747
  Söökla 44 98445

  e-mail      kool@metsapoole.edu.ee                             

 

Riiklikku järelvalvet teostavad:

Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakond
Hille Vooremäe
Asejuhataja
Telefon: 735 0109
e-mail hille.vooremae@hm.ee

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalitus
tel: 44 79 753
e-mail: gerdi.rebane@mv.parnu.ee