Õpetajad

2016/17

Heino Einaste- füüsika, matemaatika, poiste tööõpetus, arvutiõpetus, IT tugi

Anneli Graudina- õppealajuhtaja, vene keel, tüdrukute käsitöö, inimeseõpetus

Ants Järv- bioloogia, keemia, huvijuht

Elsa Kivaste- matemaatika, õpiabi

Silvi Koovit- kehaline kasvatus, kunst

Tiina Laidla- tants

Marika Kose- inglise keel

Virge Lind- muusika

Heidi Müürisepp- inglise keel

Anne Mäll- algõpetus

Artur Taluste- ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia

Evi Vaher- eesti keel, õpiabi

Esta Vesik- direktor